Lektör  Råd som tar skrivprojektet i mål

Det kan vara en lång resa innan man som författare får se sitt manus utgivet som bok. Ofta arbetar man länge på egen hand, utan att visa det man skriver för någon. Då är det väldigt lätt att bli blind för sin egen text. Därför kan det vara klokt att ta professionell hjälp av någon med kunskap om både själva skrivhantverket och vad som gör att ett manus kan fungera för en tilltänkt publik.

En lektör ger konstruktiva synpunkter och förslag på det fortsatta arbetet. Det handlar både om att lyfta fram det som fungerar och att peka på det som behöver utvecklas eller bearbetas. Fokus för lektörens arbete ligger på att bidra till att författaren ska kunna bygga en så gedigen manuskonstruktion som möjligt. Det är alltså ingen kritisk granskning. En lektörsläsning är heller ingen korrekturläsning eller genomgång av språket på detaljnivå, vilket ligger längre fram i processen.

Skrivbolaget arbetar med uppdrag inom de flesta skönlitterära genrer, men framför allt med reportage- och fackböcker.

Lektörsläsning omfattar ett skriftligt utlåtande (7-10 sidor), kommentarer i manus samt ett uppföljande möte (45 minuter), via telefon eller Skype. Leveranstiden är normalt tre veckor, men ibland är det väntetid. Du kan även få hjälp med ett första kapitel, en mindre del av ditt manus eller en novell.

Manus skickas som Word-fil, teckensnitt Times New Roman 12 punkter, radavstånd 1,5, marginaler Normal (2,5 cm)

Kontakta Skrivbolaget för offert om du vill ta nästa steg mot publicering. Berätta kort om ditt manus, vad det är för genre, antal sidor/ord, tänkt målgrupp och din tidplan. 

Se lektören som din vän!
Många är nervösa över att skicka i väg sitt manus för genomläsning. Det är fullt förståeligt. Den som drömmer om en framtid som författare sätter ju sin dröm på spel. Men i efterhand upplever de allra flesta att lektörens respons tagit deras skrivprojekt framåt på ett sätt de inte hade klarat på egen hand.