Skribent  Texter som fungerar

Det skrivna ordet är viktigare än någonsin och ett innehåll behöver vara både välplanerat och välformulerat för att skapa resultat, vare sig det handlar om webb, sociala medier eller print.

Skrivbolaget har lång erfarenhet av redaktionellt arbete och att ta fram innehåll för olika kanaler inom vitt skilda branscher, men har specialistkompetens inom hälso- och sjukvård och forskningskommunikation.

Den största drivkraften i arbetet är en vilja att göra det som är krångligt begripligt, en stor nyfikenhet på intressanta ämnen och människor som är experter inom sina områden, och en strävan efter att intervjupersonerna ska känna igen sig själva i den färdiga texten.

Är det ingen som hinner producera innehåll till organisationens kommunikationskanaler? Vill ni höja kvaliteten på era texter? Då behöver ni en skribent. Kontakta Skrivbolaget